Strategi & vision – skab sammenhæng 2018-02-07T10:49:22+00:00

Strategi & vision – skab sammenhæng

Mange virksomheder har prøvet en masse ting af over de seneste år – fået udviklet website, fået tilkoblet nyheder, oprettet linkedIn-profiler, introduceret nyhedsbrev, medlemsklub, jobopslag og små beregnere mm. Men der mangler ofte en bagvedliggende strategi.

Det er vigtigt at gøre sig erfaringer med forskellige tiltag, men indsatsen giver bedre afkast, hvis retningen er gennemtænkt. Det skal ikke være strategidokumenter for dokumenternes skyld, men der er meget værdi at hente ved at gøre sig nogle tanker om, hvordan ens digitale tilstedeværelse skal arte sig over tid. Og hvis ikke man føler sig for låst af en defineret strategi, kan det være et godt værktøj at lave en vision i stedet for.
I regi af Kompas Kommunikation udarbejdede jeg en vision for Brøndum Snaps der forholdte sig til de elementer de allerede havde etableret og sammenholdt med deres virksomhedsmål skitserede jeg hvordan et sammenhængende digitalt økosystem kunne se ud.

Skab sammenhæng i mindre skala

Det kan også være i mindre skala som at forholde sig til, hvordan introduktionen af et nyt element kan være med til at forme en platform.
I dialogen med A-kassen 3F om introduktionen af en lønberegner, de gerne ville tilbyde deres medlemmer og besøgende på websitet, forholdte jeg mig til de omkringliggende elementer, der kunne være med til at skabe værdi til beregneren samt hvordan beregneren kunne lede folk videre til f.eks. jobopslag, eller 3F’s service med gennemsyn af medlemmers og besøgendes CV’er.